Fazakkir...

Thursday, April 17, 2014

PERTANDINGAN INOVASI PEDAGOGI IPG KAMPUS PERLIS 2014


PERTANDINGAN INOVASI PEDAGOGI IPG KAMPUS PERLIS 2014

TEMA : KREATIVITI DAN INOVASI PEMANGKIN KUALITI GURU
 
TARIKH : 6 MEI 2014
 
TEMPAT:  IPGK PERLIS

 

 

1.         Matlamat

            Pensyarah/guru pelatih mampu menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan kurikulum dan dapat meningkatkan profesionalisme keguruan.

 

2.         Objektif

2.1       Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada pensyarah/guru pelatih yang menghasilkan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2.2       Menggalakkan pensyarah/guru pelatih mencipta atau menghasilkan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2.3       Menyediakan ruang dan peluang bagi pensyarah/guru pelatih menampilkan hasil  inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

2.4       Menyebarkan hasil inovasi pensyarag/guru pelatih untuk dimanfaatkan oleh para pendidik yang lain.

 

3.         Maksud Inovasi Pedagogi

3.1       Inovasi dari segi bahan, kaedah, strategi dan sebagainya untuk meningkatkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

3.2       Inovasi yang asli atau penambahbaikan terhadap sesuatu yang sedia ada yang meliputi aktiviti pembaharuan dan perubahan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

3.3       Inovasi dalam konteks menterjemahkan kurikulum kepada proses pengajaran dan pembelajaran.

 

4.         Peserta Pertandingan

            4.1       Individu atau kumpulan pensyarah

            4.2       Gabungan pensyarah dan guru pelatih

            4.3       Individu atau kumpulan guru pelatih

 

5.         Syarat-syarat Pertandingan

5.1       Inovasi yang dihasilkan mestilah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.

5.2       Inovasi yang dicalonkan dalam pertandingan ini belum ada dalam pasaran.

5.3       Bagi penyertaan kategori kumpulan, bilangan ahli hendaklah antara 2-4 orang.

 

6.         Kriteria Pemilihan

            6.1       Peserta perlu mengemukakan hanya satu penyertaan sahaja.

            6.2       Inovasi yang dicalonkan perlu memenuhi perkara berikut :

                        a) Kesesuaian idea

                        b) Kebolehlaksanaan inovasi

                        c) Kesan kepada pengajaran dan pembelajaran

                        d) Potensi inovasi untuk disebarluaskan

                        e) Keberkesanan kos

            6.3       JPIPK perlu mengemukakan maklumat berikut bagi peserta pertandingan :

                        a) Maklumat Peserta (Lampiran A)

                        b) Penerangan Inovasi (Lampiran B)

                            Penerangan boleh disokong dengan gambar, kaset, carta, video atau

    persembahan grafik.

 

7.         JPIPK mengedarkan maklumat penyertaan (Lampiran A dan B) melalui web IPG Kampus Perlis dan Ketua Jabatan pada 15 April 2014. Peserta perlu menghantar borang penyertaan pada atau sebelum 29 April 2014 di Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan. Borang penyertaan yang tidak dihantar pada tarikh yang ditetapkan tidak akan dipilih dan dihakimi. Keputusan panel penilai/hakim adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.

 

8.         Surat Menyurat dan Pertanyaan

            Segala pertanyaan mengenai pertandingan ini boleh berhubung terus dengan :

 

            Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan

 

            Tel : 014-2417725 (DR. ROSMAWATI  BT  MUSA) / 019-4433708 ( PN AMANI DAHAMAN)
 
PELATIH j-QAF YANG BERMINAT BOLEH MEMOHON PELEPASAN GURU BESAR UNTUK MEWAKILI SEKOLAH. JIKA ADA MASALAH MOHON BANTUAN PENSYARAH YANG MEMBIMBING PRAKTIKUM FAKS SURAT UNTUK MEMAKLUMKAN GURU BESAR.
 
KLIK UNTUK DOWNLOAD MAKLUMAT INI DAN BORANG PENYERTAAN

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.